Sejħa Bikrija 2024 – 2025

Sejħa Tard 2024-2025 (Proġetti ppjanati minn Frar 2025 ‘il quddiem)

Spazju Kreattiv huwa spazju biex l-ideat jiffjorixxu. Għalhekk, jekk qed tfittex post kreattiv biex l-ideat tiegħek jieħdu l-ħajja, inħeġġuk tissottometti l-proposti tiegħek għal kwalunkwe proġett artistiku biex tifforma parti mill-programm tagħna tal-istaġun ta’ Spazju Kreattiv. 

Il-proposti jridu jkunu permezz tal-formola tal-applikazzjoni online tagħna. Wara li tissottometti il-proġett tiegħek, dan jiġi evalwat mit-tim tal-programmi tagħna. Inti tkun infurmat dwar id-deċiżjoni tat-tim abbażi tal-iskedi ta’ żmien deskritti fil-kalendarju tas-Sejħa għall-Proposti tagħna.

Għaliex għandek tieħu sehem fil-programm tagħna? Bħala ċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kreattività ta’ Malta, Spazju Kreattiv jipprovdi varjetà ta’ forom kreattivi, li kollha għandhom l-għan li jippromwovu t-tliet pilastri strateġiċi tagħna: l-eċċellenza artistika, l-involviment tal-komunità u l-internazzjonalizzazzjoni. Il-proġetti magħżula mhux biss jiffurmaw parti minn wieħed mill-programmi kreattivi ewlenin tal-pajjiż, iżda se jkunu megħjuna wkoll mit-tim ta’ professjonisti tagħna biex jiżguraw li jiġi żgurat li jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti.

Il-maġġoranza l-kbira tal-proġetti magħżula huma ospitati fil-bini ewlieni tagħna fil-Kavallier ta’ San Ġakbu fil-Belt Valletta. Iżda hemm ukoll każijiet fejn inizjattivi ta’ programm isiru fi spazji oħra f’Malta u Għawdex għal aktar involviment u viżibbiltà. Għal aktar informazzjoni dwar l-ispazji tagħna fil-Kavallier ta’ San Ġakbu, agħti ħarsa lejn dan il-link. 

Jekk għandek bżonn l-għajnuna dwar kif għandek tapplika, nistednuk tikkuntattjana permezz tal-webform tagħna jew tgħaddi sa Spazju Kreattiv għas-sessjonijiet informattivi regolari ta’ IKKREA, fejn tista’ tiltaqa’ mal-eżekuttivi tal-programm tagħna biex jiggwidawk fil-proċess ta’ applikazzjoni. IKKREA hija wkoll opportunità tajba biex titgħallem aktar dwar dak li Spazju Kreattiv jista’ joffrilek bħala kreattiv, kif ukoll jippermettilek tiddiskuti kif l-ideat tiegħek jistgħu jiġu żviluppati mar-rappreżentant tal-programm ta’ Spazju Kreattiv.

Wara li taqra l-informazzjoni f’din il-paġna, issottometti l-proposta tiegħek permezz ta’ din il-Formola ta’ Applikazzjoni u nikkuntattjawk bla dewmien!


Sejħa Bikrija 2024-2025 (Proġetti ppjanati minn Settembru 2024 ‘il quddiem)

Ftuħ – Il-Ġimgħa 7 ta’ Lulju 2023

Għeluq – L-Erbgħa 25 ta’ Ottubru 2023

Deċiżjonijiet sal-Ġimgħa 17 ta’ Novembru 2023

Sejħa Prinċipali 2024-2025 (Proġetti ppjanati minn Settembru 2024 ‘il quddiem)

Ftuħ – Il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru 2023

Għeluq – L-Erbgħa 21 ta’ Frar 2024

Deċiżjonijiet sal-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2024

Sejħa Tard 2024-2025 (Proġetti ppjanati minn Frar 2025 ‘il quddiem)

Ftuħ – Il-Ġimgħa 23 ta’ Frar 2024
Għeluq – L-Erbgħa 3 ta’ Lulju 2024
Deċiżjonijiet sal-Ġimgħa 26 ta’ Lulju 2024


Viżjoni Strateġika ta’ Spazju Kreattiv

Fil-bini tal-programm ta’ Spazju Kreattiv, jeħtieġ li jkun hemm viżjoni ċara. Fuq il-bażi tat-tliet pilastri tal-Eċċellenza Artistika, l-Involviment tal-Komunità u l-Internazzjonalizzazzjoni, il-kreattivi prospettivi kollha għandhom iżżommu f’rashom dawn it-3 pilastri meta japplikaw biex jagħmlu parti mill-programm tagħna.

Eċċellenza Artistika
Il-kreattivi minn oqsma differenti tal-ħajja huma mħeġġa jipproponu kunċetti li jistinkaw biex jimbuttaw il-konfini artistiċi u jagħtu nifs ġdid lill-kuntesti soċjopolitiċi attwali. Inizjattivi li juru ammont konsiderevoli ta’ riċerka u kisba kreattiva jitqiesu b’mod favorevoli. L-involviment dirett ta’ kreattivi emerġenti li qed ifittxu aktar esperjenza u opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali hija wkoll xi ħaġa li għandha tiġi kkunsidrata fit-tħejjija tal-applikazzjoni. Il-proposti mressqa għandu jkollhom kunċett definit b’mod ċar fil-qosor issostanzjat minn portafoll ta’ xogħol u esperjenza fil-passat, pjan dettaljat ta’ azzjoni b’riżultati tanġibbli, u informazzjoni dwar professjonisti u/jew istituzzjonijiet li jissieħbu.

Invovliment tal-Komunità
l-organizzazzjoni tagħna tistinka għal djalogu soċjali u skambju ma’ gruppi komunitarji differenti. F’dan il-kuntest, jeħtieġ li l-proposti ppreżentati juru fehim ċar tal-udjenza/i fil-mira, inklużi modi strateġiċi kif jistgħu jiġu involuti. L-aċċessibbiltà fil-forom kollha tagħha, kemm fiżika kif ukoll intellettwali, hija mħeġġa u meqjusa bħala aspett importanti ta’ kull sforz ta’ suċċess. Il-preżenza diġitali u l-interattività online bħala parti mill-impriżi proposti huma wkoll meqjusa bħala elementi essenzjali sabiex jitqiesu b’mod favorevoli li jiffurmaw parti mill-programm.

Internazzjonalizzazzjoni
Bl-għan kontinwu li jinkisbu riżultati artistiċi, l-applikanti interessati huma mħeġġa jfittxu msieħba internazzjonali fil-produzzjoni ta’ impriżi proposti. Dawn il-laqgħat u assoċjazzjonijiet jeħtieġ li jitqiesu fl-evoluzzjoni u l-iżvilupp kontinwu tal-proġett. Huwa mħeġġeġ l-involviment f’netwerks internazzjonali u f’kollaborazzjonijiet inkroċjati ma’ msieħba strateġiċi bil-għan li jkun hemm aktar żvilupp u jiġu mħeġġa opportunitajiet ta’ vjaġġar prospettiv.


Mistoqsijiet Frekwenti

Jista’ l-applikazzjoni tiegħi għas-Sejħa għall-Proposti tiġi kkunsidrata wkoll għal kwalunkwe programm ta’ Residenza għall-Artisti?
Le, is-sejħiet għar-Residenza għall-Artisti jinħarġu separatament. Aktar informazzjoni tinsab fis-sezzjoni tar-Residenza għall-Artisti tal-websajt ta’ Spazju Kreattiv.

Ikun nista’ nikseb stima tal-ispejjeż li jkun jirrikjedi l-proġett tiegħi fi Spazju Kreattiv?
Nistgħu nipprovdulek stima indikattiva tal-proposta tal-proġett tiegħek malli tgħaddilna t-tqassim dettaljat tal-ispejjeż tiegħek. Trid tinħareġ stima finali tal-ispejjeż qabel il-ftehim formali li jsir miż-żewġ partijiet meta x-xogħol propost ikun ġie pprogrammat għad-dati miftiehma.

Il-proposta tal-proġett tiegħi trid taqbel mal-kliem ewlieni kollu elenkat fil-Kriterji tal-Għażla?
Il-proposta jeħtieġ li jkollha kunċett kreattiv iffukat li jirrelata direttament ma’ mill-inqas tnejn mill-punti tal-viżjoni strateġika prinċipali: eċċellenza artistika, involviment tal-komunità, u internazzjonalizzazzjoni.

Nista’ nerġa’ napplika għas-sejħa għal proposti li jkun imiss jekk il-proġett tiegħi ma jintgħażilx għas-sejħa għall-proposti attwali?
Iva, jekk il-proġett tiegħek ma jintgħażilx f’sensiela waħda ta’ deċiżjonijiet inti tista’ tapplika għas-sejħa għal proposti li jmiss, sakemm tqis kwalunkwe informazzjoni uffiċjali mogħtija lilek wara l-ewwel applikazzjoni.

Spazju Kreattiv jasal biex jikkunsidra jiffinanzja proġett propost?
Spazju Kreattiv mhuwiex primarjament korp ta’ finanzjament. Madankollu, jekk il-proġett jiġi aċċettat u meqjus bħala ta’ kwalità eċċezzjonali mid-Direttur Artistiku tagħna, nistgħu niddiskutu soluzzjonijiet alternattivi ta’ finanzjament mal-applikant.

X’jista’ jipprovdi Spazju Kreattiv?
Il-proġetti magħżula huma pprovduti spazju u tagħmir b’rati ssussidjati ferm. Il-kreattivi jkollhom ukoll opportunità jikkollaboraw direttament ma’ membri tal-persunal professjonali tagħna li jistgħu jipprovdu għarfien espert siewi fl-iżvilupp, il-preżentazzjoni u l-promozzjoni, u l-komunikazzjoni xierqa tal-inizjattiva. Kull proposta tiġi diskussa u tinħarġilha kwotazzjoni kif xieraq ladarba tiġi aċċettata bħala parti mill-programm.

X’kunsiderazzjonijiet operattivi oħra hemm għal proġetti li jużaw il-Kavallier ta’ San Ġakbu bħala spazju?
Hemm żewġ affarijiet ewlenin li għandek tikkunsidra: is-sigħat operattivi, u s-saħħa u s-sigurtà. Il-Kavallier ta’ San Ġakbu jopera kuljum bejn is-7 ta’ filgħodu u l-10.30 ta’ billejl, għalkemm is-sigħat pubbliċi tal-ftuħ ivarjaw (jekk jogħġbok ara l-paġna ewlenija tagħna). Jekk l-applikanti jkunu jeħtieġu aċċess għall-ispazju lil hinn mis-sigħat operattivi, ikun meħtieġ li jiġu koperti tariffi addizzjonali għas-servizz flimkien ma’ spejjeż oħra stabbiliti. Il-proġetti kollha jridu jkunu konformi mar-regolamenti tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà.

Ladarba tagħlaq din is-sejħa attwali, se jkun hemm sejħa oħra għal proposti?
Normalment jgħaddu biss xi jumejn minn meta tagħlaq sejħa u tiftaħ oħra.