Claudio Beorchia

Claudio Beorchia

1) Għidilna ftit dwarek innifsek.
Jien artist Taljan, noqgħod fir-reġjun tal-Veneto, mhux ‘il bogħod minn Venezja. Jiena artist interdixxiplinarju u li nirreaġixxi għas-sit li spiss jirrikorri għal prattiċi relazzjonali u parteċipattivi.

2) Għidilna ftit dwar il-prattika tal-arti tiegħek u x’jispirak.

L-approċċ interdixxiplinarju tiegħi u l-interess tiegħi f’kuntesti u ambjenti speċifiċi dejjem rabtuni ma’ residenzi tal-arti, speċjalment residenzi li jistiednu lill-artisti jirrelataw ma’ ambjenti uniċi u partikolari. Ir-residenza hija l-mod privileġġat tiegħi ta’ xogħol. M’għandix studio, imma nipprova ngħaddas ruħi f’kuntesti differenti, f’kuntatt ma’ postijiet u nies li jistgħu jistimulaw ideat u jagħtu l-ħajja lil proġetti ġodda. Allura dak li jispirani huwa dak li hemm barra, dak li hemm madwari, l-elementi tal-ambjent u l-komunità li fihom ninteraġixxi.

3) Xi tittama li tikseb bir-residenza tiegħek f’Malta?

Waqt ir-residenza, nixtieq niżviluppa proġett marbut profondament mal-Baħar Mediterran u r-relazzjoni antenati u millennjali li l-bnedmin għandhom mal-baħar.


Malta tinsab fiċ-ċentru ta’ baħar importanti, għani fl-istorja u leġġendarju bħall-Mediterran. Iżda din ix-xbihat tagħha hija pjuttost ‘il bogħod minn żminijiet kontemporanji, li fihom il-baħar huwa mifhum aktar bħala infrastruttura għat-trasport ta’ merkanzija u vjaġġar minn nies, bħala riżors ekonomiku, bħala fruntiera, u bħala sfond għal stampi turistiċi. Illum, dik id-dimensjoni leġġendarja, jibqgħu traċċi kurjużi fl-ismijiet tad-dgħajjes li jaqsmu l-baħar, li jfakkru ħlejjaq mitoloġiċi u forzi naturali, figuri femminili b’saħħithom u sbieħ, għemejjel erojċi u kuraġġużi.


Bis-saħħa tar-residenza, ser nipprova nevoka din ix-xbihat preċiżament mill-ismijiet tad-dgħajjes li jbaħħru l-ilmijiet ta’ Malta waqt il-waqfa tiegħi fil-gżira. U, biex nagħmel dan, se ninvolvi direttament lill-abitanti u lill-komunità, billi nippromwovi għarfien imġedded u kondiviż tar-relazzjoni bejn il-bniedem u l-baħar.

4) Nota bijo qasira dwarek innifsek
Claudio Beorchia huwa artist interdixxiplinarju u li jirreaġixxi għas-sit li spiss jirrikorri għal prattiċi relazzjonali u parteċipattivi. Studja d-Disinn u l-Arti Viżwali fl-Università Iuav ta’ Venezja u kompla l-istudji tiegħu fl-New Media Arts grazzi għal borża ta’ studju fl-Akkademja Brera f’Milan; kiseb id-dottorat fix-Xjenzi tad-Disinn fl-Iskola tad-Dottorat Iuav, li jiffoka fuq id-disinn ta’ sitwazzjonijiet ta’ tagħlim u ambjenti edukattivi.

Ilu attiv mill-2010, wirjiet u proġetti personali jinkludu: “Com sonen aquests llocs?”, Museo Mucbe, Benicarlò, Spanja, 2023; “Characters and Spaces”, Artists Unlimited Gallery, Bielefeld, il-Ġermanja, 2023; “Tell me a river”, Gallerija K18, Maribor, is-Slovenja, 2021; “Signals and Words”, XPO Gallery, Enschede, l-Olanda, 2020; “Between Heaven and Earth”, Mużew tal-Fotografija Kontemporanja, Milan, l-Italja, 2019-2020; “Aurale” Gallerie dell’Accademia, Venezja, 2019. Ix-xogħlijiet tiegħu ġew inklużi f’wirjiet ta’ gruppi f’postijiet bħal: Palazzo della Triennale, Palazzo Reale u Hangar Bicocca f’Milan; Scuderie del Quirinale u Mercati di Traiano f’Ruma.

Huwa ħa sehem f’madwar 30 programm ta’ residenza. Bosta programmi kienu fl-Italja u aktar barra pajjiżu: fl-Istati Uniti, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Olanda, u mbagħad fl-Albanija, l-Bulgarija, ċ-Ċina, l-Finlandja, l-Ġappun, il-Greċja, s-Slovenja, Spanja, l-Ungerija, l-Maċedonja ta’ Fuq.