Dream (of) Land

Loading Events

Dream (of) Land

16 Frar 2024 - 21 April 2024

Dream [of] LAND huwa proġett interdixxiplinarju li jgħaqqad flimkien narrattivi ta’ identità, appartenenza, familjarità u l-ambjent tad-dar permezz tat-trikkib kumpless tal-arti u s-snajja’. Huwa jiġbor flimkien xogħlijiet li jesploraw il-manipulazzjoni tanġibbli tal-materjali permezz ta’ atti tradizzjonali ta’ insiġ, forom u skultura, mhux biss ta’ materjali konvenzjonali iżda wkoll ta’ narrattivi, memorji u wirt.

Il-proġett huwa stedina għal riflessjoni dwar il-passat, il-preżent u l-futur, filwaqt li l-udjenzi jinteraġixxu biex jesploraw narrattivi suġġettivi u jadattawhom biex jibnu esperjenzi uniċi u personali. Ir-referenzi diretti għall-modi tradizzjonali ta’ produzzjoni, bħall-insiġ tal-ħjut, l-iskultura tal-injam u l-produzzjoni tat-tafal, jgħollu dan l-għarfien intanġibbli, li jinġarr minn komunitajiet indiġeni speċifiċi, għal livell ta’ fehim universali. F’(din) id-dinja tal-ħolm, l-immaġinarju u l-ideal huma minsuġa flimkien, u l-konfini u l-binarji mħallta flimkien huma mċajpra; dawk li jġorru l-għarfien u l-ommijiet tal-invenzjonijiet tal-passat tagħna jsiru ispirazzjoni għall-futur tagħna.

Tim Kreattiv:

Kuraturi: Elyse Tonna u Sarah Chircop
Project Manager: Margarita Pulè

Informazzjoni fuq il-Biljetti

Adulti
n/a
Konċessjonijiet
n/a
Tfal
n/a
Cinema Club Members
n/a
Konċessjonijiet jinkludu studenti, persuni bil-karta anzjan u Special ID holders (SID)

Informazzjoni fuq il-Post

Spazju A, Spazju Kreattiv

Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja
Valletta, Malta

Informazzjoni Addizzjonali

Tul ta' Ħin
n/a
Ċert
n/a
Lingwa
n/a