Malta Café Scientifique – Eating well without eating the planet

Loading Events
  • This event has passed.

 Malta Café Scientifique – Eating well without eating the planet

5 Diċembru 2023 @ 7:00 pm

L-Agrikoltura, hi il-bazi tas-sistema tal-ikel taghna u bla dubju thalli effet fuq sahhittna. Aktar ma tigber il-popolazjoni ta’ Malta, aktar tikber il-htiega li niehdu hsieb is-settur rurali li jiprovidiena l-ikel u jsostina.

Inghaqdu maghna, f’din id-diskussjoni mil- Professur Byron Baron mic-centru tal- Molecular Medicine u Biobanking mill- Universita ta’ Malta li ser issir nhar it-Tlieta 5 ta’ Dicembru, 2023, fis-7.00pm, organizzata minn Malta Cafe’ Scientifique fi Studio B, Spazju Kreattiv, il- Proffessur Byron Baron ser jitkellem dwar ir-rabta bejn l-agrikoltura u sahhitna, b’interess specjali fuq il-kancer tal-musrana u l’ambjent naturali ta’ Malta.

Ser naraw ir-rabta bejn agrikoltura sostenibbli u it-tgabbir tal-frott u haxix lokali fejn jinzamm bilanc bejn l-ambjent u prodott san u bnin u jkun ta’ beneficju ghall-sahhitna.

Malta Cafe’ Scientifique tirringrazja l-progett STEAM, lil Spazju Kreattiv fejn ser issir dan l-avveniment, l-Universita’ ta’ Malta u l-Malta Chamber of Scientists (Malta cafe Scientifique’ hija parti minn MCS)


Tim Kreattiv

Maniġer tal-proġett: Danielle Farrugia u Valentina Delconte
Organizzatur: Valentina Delconte
Disinjatur: Valentina Delconte u Hope Abdelkhalik
PR: Valentina Delconte, Moritz Goretzki, Andrea Francesca Bellia u Anna Duca

Informazzjoni fuq il-Biljetti

Adulti
Free of charge, booking required
Konċessjonijiet
n/a
Tfal
n/a
Cinema Club Members
n/a
Konċessjonijiet jinkludu studenti, persuni bil-karta anzjan u Special ID holders (SID)

Informazzjoni fuq il-Post

Studjows

Kavallier ta' San Ġakbu
Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta VLT1060 Malta
Studio B

Informazzjoni Addizzjonali

Tul ta' Ħin
2hr
Ċert
12A
Lingwa
English