Archives: Events

the wind blows… …waves in all directions

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Madwar kosta ta’ 46,000km imdawra minn 22 pajjiż, in-nies LGBTIQA+ simultanjament igawdu minn drittijiet ċivili, jiffaċċjaw azzjoni kriminali, jistgħu legalment ikollhom is-sess tagħhom rikonoxxut, huma soċjalment u/jew legalment oppressi minħabba s-sess tagħhom, jgħaddu minn mutilazzjoni ġenitali mat-twelid, jgħixu taħt ħarxa, sistemi kemm jekk ikunu kwistjonijiet soċjoekonomiċi, nazzjonaliżmu u kolonjaliżmu; u dan imiss biss il-wiċċ tal-kotra ta’ esperjenzi u sfidi.

Representing Pride

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Representing Pride hija kollezzjoni ta’ fotografija kuratorjali bbażata fuq proċess, li tagħti l-ewwel xogħlijiet li qatt ma dehru ffukati fuq stejjer LGBTQIA+, minn tmien fotografi individwali minn madwar il-baċir tal-Mediterran.

SACES – Architecture Student EXPO 2023

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

L-EXPO tal-Istudenti tal-Arkitettura hija ċelebrazzjoni ta’ kulma tagħmel il-Fakultà għall-Ambjent Mibni fl-Università ta’ Malta.

ĠUF

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

ĠUF huwa proġett li jesplora u jiċċelebra l-maternità kontemporanja permezz tal-arti viżiva ta’ Rebecca Bonaci.

Possible Worlds

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Possible Worlds hija esebizzjoni multidixxiplinarja li tindirizza t-tħassib ambjentali li jbiddel b’mod rapidu l-pajsaġġi lokali u internazzjonali. Filwaqt li jindirizzaw il-qerda tal-ambjent naturali u soċjali permezz tal-espansjoni urbana, ix-xogħlijiet tal-arti joffru possibbiltajiet alternattivi għall-bini tal-futur, b’mod kollettiv u kreattiv. Ix-xogħlijiet tal-arti minn artisti Maltin u internazzjonali se jippreżentaw vuċijiet differenti dwar dan is-suġġett urġenti.

The Spazju Kreattiv Art Collection – An Open Research

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-proġett “Il-Kollezzjoni tal-Arti ta’ Spazju Kreattiv – Riċerka Miftuħa” huwa parti minn proċess arkivjali li għadu għaddej li jfittex li jippriżerva l-wirt tal-organizzazzjoni filwaqt li jagħti prominenza xi wħud mix-xogħlijiet tal-arti prinċipali li ngħataw bħala donazzjoni lil Spazju Kreattiv matul l-aħħar 24 sena. L-esebizzjoni tippreżenta għażla diversa u li tqanqal ħsibijiet ta’ wirjiet ippreżentati bħala parti mill-programm f’dawn l-aħħar snin bl-użu ta’ diversi midja. Dawn il-kreazzjonijiet jagħtu ħarsa lejn ix-xogħol artistiku tal-organizzazzjoni u l-istatus tas-settur kreattiv Malti matul iż-żmien. Minbarra li jimbuttaw il-konfini artistiċi, dawn ix-xogħlijiet tal-arti jipprovdu kummentarju soċjo-politiku, li jqanqal emozzjonijiet u jiddokumenta l-kumplessitajiet tal-ħajja kontemporanja u l-kreazzjoni artistika.

Sheepsbodies

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Din il-wirja multidixxiplinari għandha l-għan li tqajjem mistoqsijiet dwar l-idea fuqek innifsek u mistoqsijiet dwar l-awtentiċità f’dinja li kontinwament tippreżentalna informazzjoni bla tmiem u mgħaġġla u standards li jinbidlu. L-esplorazzjoni ta’ dawn it-temi u bl-għajnuna tal-immaniġġjar tal-kurazija u l-produzzjoni ta’ Katarina Lennmarker, l-artist viżiv Matthew F. Cassar, l-awtriċi Lara Calleja u l-mużiċist Michael Azzopardi se joħolqu ambjenti li jħalltu u jissaffaw it-tliet dixxiplini tagħhom biex joħolqu flimkien l-esebizzjoni.

Human(kind)

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-wirja 'Human(kind)' ta' G. Luigi Rossi, l-artist Ġermaniż residenti Malta, hija wirja li tqanqal il-ħsieb u li tidħol fil-fond fil-kwistjonijiet soċjali ewlenin li jolqtu lis-soċjetà tagħna. Permezz ta’ kompożizzjoni ta’ simboliżmu, pajsaġġi astratti, u kuluri vibranti, Rossi joffri lill-udjenza perspettiva unika dwar il-kunflitti, l-inġustizzja soċjali, u r-relazzjoni fraġli bejn l-umanità u n-natura.

Glasshouse

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

F’din il-wirja kollaborattiva, Robert Zahra, Jesmond Vassallo u Gilbert Calleja jesploraw il-produzzjoni kreattiva bħala proċess li permezz tiegħu l-individwu jista’ jirrifletti fuq l-esperjenza ħajja. L-artisti jippromwovu l-prattiki individwali tagħhom biex jesperimentaw bihom, u jipproponu mill-ġdid esperjenzi monotoni permezz ta’ għażla ta’ xogħlijiet f’diversi midja.

Carnival Exhibition

Reġa' wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd u l-eżebizzjoni annwali tal-kostumi tal-karnival se ssib postha lura ġewwa Spazju Kreattiv.

Dream (of) Land

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Dream LAND huwa proġett interdixxiplinarju li jgħaqqad flimkien narrattivi ta’ identità, appartenenza, familjarità u l-ambjent tad-dar permezz tat-trikkib kumpless tal-arti u s-snajja’. Huwa jiġbor flimkien xogħlijiet li jesploraw il-manipulazzjoni tanġibbli tal-materjali permezz ta’ atti tradizzjonali ta’ insiġ, forom u skultura, mhux biss ta’ materjali konvenzjonali iżda wkoll ta’ narrattivi, memorji u wirt.

Melita Project

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-Feniċi, negozjanti rebbieħa li stabbilixxew bażi f’diversi bliet Mediterranji, bejn 1200–300 QK, stabbilixxew network dokumentat ta’ rotot madwar dan il-baħar. Il-fotografu Anne Immelé titlaq mill-gżejjer Maltin, Sqallija u t-Tuneżija biex tikkontempla rotot migratorji kontemporanji madwar il-Baħar Mediterran, filwaqt li tinvolvi ruħha f’assoċjazzjoni poetika mal-vjaġġi tal-Feniċi fl-antikità.

INEARTH, UNEARTH: ARCHIVES OF MATTER AND RITUAL

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Fl-Art, mill-Art: Arkivji ta’ Materja u Ritwal hija esplorazzjoni ta’ diversi tifsiriet assoċjati mal-materja li hija l-pedament tal-prattika ta’ Agius.

fabricATE

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Tagħmel jew tibni xi ħaġa sabiex tqarraq. Dan, jew pjuttost, jista’ dan saħansitra japplika għall-arti?
Wara kollox, l-arti mhux dejjem tqarraq?

Shifting Contexts III

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Shifting Contexts III huwa proġett tal-arti bbażat fuq ir-riċerka li għandu l-għan jesplora r-rwol kritiku tal-arti u l-kapaċità tagħha li tirrispondi għal dinja li qed tinbidel malajr u tikkontribwixxi għad-dibattitu kontemporanju.

MCAST ICA Festival 2024

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

Wirja annwali li tiffoka fuq l-istudenti emerġenti tal-Istitut għall-Arti Kreattiva tal-MCAST. It-tmien edizzjoni tal-Festiva tal-ICA tal-MCAST tiċċelebra l-kisbiet kreattivi ta’ studenti b’talent ta’ ħdax-il kors ta’ Baċellerat fl-Arti (Unuri) fl-Istitut għall-Arti Kreattiva tal-MCAST fil-Mosta. L-oqsma koperti huma l-Produzzjoni tal-Midja Kreattiva, il-Moda, il-Belle Arti, l-Arti tal-Logħob u d-Disinn Viżiv, id-Disinn Grafiku, u l-Midja Interattiva, flimkien mal-Ġurnaliżmu, l-Arti tal-Ispettaklu, il-Fotografija, id-Disinn tal-Prodott u Spazjali.