Archives: Events

SACES – Architecture Student EXPO 2023

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

L-EXPO tal-Istudenti tal-Arkitettura hija ċelebrazzjoni ta’ kulma tagħmel il-Fakultà għall-Ambjent Mibni fl-Università ta’ Malta.

ĠUF

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

ĠUF huwa proġett li jesplora u jiċċelebra l-maternità kontemporanja permezz tal-arti viżiva ta’ Rebecca Bonaci.

Possible Worlds

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Possible Worlds hija esebizzjoni multidixxiplinarja li tindirizza t-tħassib ambjentali li jbiddel b’mod rapidu l-pajsaġġi lokali u internazzjonali.

The Spazju Kreattiv Art Collection – An Open Research

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-proġett “Il-Kollezzjoni tal-Arti ta’ Spazju Kreattiv – Riċerka Miftuħa” huwa parti minn proċess arkivjali li għadu għaddej li jfittex li jippriżerva l-wirt tal-organizzazzjoni filwaqt li jagħti prominenza xi wħud mix-xogħlijiet tal-arti prinċipali li ngħataw bħala donazzjoni lil Spazju Kreattiv matul l-aħħar 24 sena.

Sheepsbodies

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Din il-wirja multidixxiplinari għandha l-għan li tqajjem mistoqsijiet dwar l-idea fuqek innifsek u mistoqsijiet dwar l-awtentiċità f’dinja li kontinwament tippreżentalna informazzjoni bla tmiem u mgħaġġla u standards li jinbidlu.

Human(kind)

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-wirja 'Human(kind)' ta' G. Luigi Rossi, l-artist Ġermaniż residenti Malta, hija wirja li tqanqal il-ħsieb u li tidħol fil-fond fil-kwistjonijiet soċjali ewlenin li jolqtu lis-soċjetà tagħna.

Glasshouse

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Fit—tielet fażi ta’ ‘The Glasshouse Project’, Gilbert Calleja, Jesmond Vassallo u Robert Zahra jesploraw iktar fil-fond il-mekkaniżmu tal-produzzjoni kreattiva f’wirja ta’ xogħlijiet artistiċi kemm 2D kif ukoll 3D. F’dan il-proġett, l-artisti jaraw il-kreazzjoni artistika bħala proċess organiku kontinwu ispirati mill-idea fejn kemm fl-istudjow tal-artist u fis-serer (glasshouses) jinħolqu kundizzjonijiet simili - żriegħ, tkabbir, tkattir u ħsad. L-artisti jesploraw media differenti, modi differenti ta’ produzzjoni u forom ta’ preżentazzjoni innovattivi.

Pawlu Curmi ‘Il-Pampalun’: Il-Bniedem, Il-Leġġenda

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

Pawlu Curmi ‘Il-Pampalun’ kien bniedem li l-kontribuzzjonijiet tiegħu lejn il-karnival Malti ma jistgħux ikunu injorati. Imwieled fit-12 ta’ Diċembru fis-sena 1930 fil-Belt Valletta, Il-Pampalun kien it-12 -il wild minn 13 u minn età żgħira wera interess lejn il-Karnival ta’ Malta billi jgħin lil missieru Giovanni

DREAM[of]LAND

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Merħba fl-art tal-ħalliema; effimera, evanexxenti, tisparixxi ftit ftit. Meta wieħed joħlom f’art joħlom bl-abbundanza, il-fertilità, ir-reżiljenza. Meta wieħed joħlom f’art jimmaġina futuri alternattivi u diversi, iħares lejn ir-relazzjoni tagħna maż-żmien minn lenti oħra, u jippersisti minkejja t-taqlib.

Melita, מלט −mlṭ, refuge

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-Feniċi, negozjanti rebbieħa li stabbilixxew bażi f’diversi bliet Mediterranji, bejn 1200–300 QK, stabbilixxew network dokumentat ta’ rotot madwar dan il-baħar.

European Digital Treasures – Wirja ta’ films qosra dwar il-maniġment ta’ arkivji ċentinarji fis-seklu 21

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

Matul l-aħħar deċennji, l-istituzzjonijiet arkivjali investew f'riżorsi importanti biex joffru aċċess għal oġġetti diġitalizzati. Dawn it-"teżori diġitali" huma għalhekk inklużi bħala sorsi primarji għal pjattaformi b'aċċess b'xejn, iżda m'għandhomx proċess ta' trasformazzjoni u lanqas jiġġeneraw ritorn ekonomiku. Il-kollezzjonijiet diġitali għandhom potenzjal enormi biex ibiddlu l-mod kif tintuża l-informazzjoni, u biex jiżviluppaw modi ġodda ta’ preservazzjoni, kollezzjoni, organizzazzjoni, propagazzjoni u aċċess għall-għarfien.

INEARTH, UNEARTH: Archives of Matter and Ritual

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Fl-Art, mill-Art: Arkivji ta’ Materja u Ritwal hija esplorazzjoni ta’ diversi tifsiriet assoċjati mal-materja li hija l-pedament tal-prattika ta’ Agius.

fabricATE

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Mill-mundanità ta’ kuljum, sal-kobor ta’ dak storiku, meraviljuż u bibliku, b’fabricATE, Gabriel Buttigieg jerġa’ jfassal il-miti Greko-Rumani minn Odipus sa Ovidju, u jsawwabhom. Minsuġa fuq drapp fin, dawn in-narrattivi huma fl-istess ħin skuri u eċċitanti.

ENEMY (a peace conference) – Exhibition

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

ENEMY (konferenza tal-paċi) hija l-ewwel parti ta’ triloġija ta’ prestazzjoni b’rabta mal-gwerer fl-Ewropa. Wara li temm ħidma inizjali fit-tul bl-isem BARBARE fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea mill-2019 sal-2022, Zone -poème- intgħażlet l-Ewropa bil-ħsieb li tinħoloq ħidma għall-paċi u tistaqsi dwar il-figura tal-għadu. 

Shifting Contexts III

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Shifting Contexts III huwa proġett tal-arti bbażat fuq ir-riċerka li għandu l-għan jesplora r-rwol kritiku tal-arti u l-kapaċità tagħha li tirrispondi għal dinja li qed tinbidel malajr u tikkontribwixxi għad-dibattitu kontemporanju.

PREMJU ĠIEĦ L-ARTIĠJANAT MALTI EXHIBITION

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

Kemm jekk għas-sbuħija estetika tagħhom jew għall-użu prattiku tagħhom, il-prodotti artiġjanali kienu parti integrali mill-ħajja tagħna ta' kuljum minn żminijiet antiki ħafna, u saru għeruq sodi fil-kultura, l-wirt u t-tradizzjonijiet lokali tagħna matul is-sekli.