Archives: Events

The Spazju Kreattiv Art Collection – An Open Research

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-proġett “Il-Kollezzjoni tal-Arti ta’ Spazju Kreattiv – Riċerka Miftuħa” huwa parti minn proċess arkivjali li għadu għaddej li jfittex li jippriżerva l-wirt tal-organizzazzjoni filwaqt li jagħti prominenza xi wħud mix-xogħlijiet tal-arti prinċipali li ngħataw bħala donazzjoni lil Spazju Kreattiv matul l-aħħar 24 sena.

Sheepsbodies

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Din il-wirja multidixxiplinari għandha l-għan li tqajjem mistoqsijiet dwar l-idea fuqek innifsek u mistoqsijiet dwar l-awtentiċità f’dinja li kontinwament tippreżentalna informazzjoni bla tmiem u mgħaġġla u standards li jinbidlu.

Human(kind)

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-wirja 'Human(kind)' ta' G. Luigi Rossi, l-artist Ġermaniż residenti Malta, hija wirja li tqanqal il-ħsieb u li tidħol fil-fond fil-kwistjonijiet soċjali ewlenin li jolqtu lis-soċjetà tagħna.

Glasshouse

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

F’din il-wirja kollaborattiva, Robert Zahra, Jesmond Vassallo u Gilbert Calleja jesploraw il-produzzjoni kreattiva bħala proċess li permezz tiegħu l-individwu jista’ jirrifletti fuq l-esperjenza ħajja.

Carnival Exhibition

Reġa' wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd u l-eżebizzjoni annwali tal-kostumi tal-karnival se ssib postha lura ġewwa Spazju Kreattiv.

Dream (of) Land

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Dream LAND huwa proġett interdixxiplinarju li jgħaqqad flimkien narrattivi ta’ identità, appartenenza, familjarità u l-ambjent tad-dar permezz tat-trikkib kumpless tal-arti u s-snajja’.

Melita Project

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-Feniċi, negozjanti rebbieħa li stabbilixxew bażi f’diversi bliet Mediterranji, bejn 1200–300 QK, stabbilixxew network dokumentat ta’ rotot madwar dan il-baħar.

INEARTH, UNEARTH: ARCHIVES OF MATTER AND RITUAL

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Fl-Art, mill-Art: Arkivji ta’ Materja u Ritwal hija esplorazzjoni ta’ diversi tifsiriet assoċjati mal-materja li hija l-pedament tal-prattika ta’ Agius.

fabricATE

Spazju A, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Tagħmel jew tibni xi ħaġa sabiex tqarraq. Dan, jew pjuttost, jista’ dan saħansitra japplika għall-arti? Wara kollox, l-arti mhux dejjem tqarraq?

Shifting Contexts III

Spazju Ċ, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Shifting Contexts III huwa proġett tal-arti bbażat fuq ir-riċerka li għandu l-għan jesplora r-rwol kritiku tal-arti u l-kapaċità tagħha li tirrispondi għal dinja li qed tinbidel malajr u tikkontribwixxi għad-dibattitu kontemporanju.

MCAST ICA Festival 2024

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

Wirja annwali li tiffoka fuq l-istudenti emerġenti tal-Istitut għall-Arti Kreattiva tal-MCAST.