Archives: Events

Quintessence

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Quintessence huwa esperiment artistiku li, fl-ispirtu tal-epoka diġitali li qed ngħixu fiha, jassorbi l-udjenzi tiegħu b’teknika ta’ rakkonti ibbażati fuq sound art innovativ u narrattiva kumplessa.

€12 – €15

Quintessence

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Quintessence huwa esperiment artistiku li, fl-ispirtu tal-epoka diġitali li qed ngħixu fiha, jassorbi l-udjenzi tiegħu b’teknika ta’ rakkonti ibbażati fuq sound art innovativ u narrattiva kumplessa.

€12 – €15

Quintessence

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Quintessence huwa esperiment artistiku li, fl-ispirtu tal-epoka diġitali li qed ngħixu fiha, jassorbi l-udjenzi tiegħu b’teknika ta’ rakkonti ibbażati fuq sound art innovativ u narrattiva kumplessa.

€12 – €15

EBEJER – Proġett ta’ Riċerka

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

Permezz ta’ arkivji, diskussjonijiet, intervisti, żjarat edukattivi u, speċjalment, permezz tal-arti viżiva ta’ Francis u Damian Ebejer, ta’ missier u ta’ iben, il-proġett ifittex li jagħti tifisira u jsawwar is-simboli u t-tpenġijiet ta’ wieħed mill-aktar imħuħ importanti fl-istorja tal-letteratura Maltija, f’espressjoni memorabbli, filwaqt li jixhed għall-impatt li xorta waħda għadu jħalli fuq kull dawk li jmissu mal-arti u xogħol tiegħu. Fosthom, huwa ibnu stess.

EBEJER: Kelmtejn mill-artist u Diskussjoni

Studjows Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

Bħala parti mill-proġett ta’ riċerka ‘EBEJER,’ taħdita fuq ix-xogħlijiet ta’ Francis u Damian Ebejer se tkun qed tiġi ppreżentata lil publiku generali. Prof Louis Laganà flimkient mal-artist, Damian Ebejer, se jkunu qed imexxu din it-taħdita.

SOAR- Anatomy in Motion

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

Li proġett ikun jista’ jqanqal diskussjoni dwar l-istat taż-żfin, fotografija u letteratura f’kuntest kontemporanju Malti huwa għan li l-programm ta’ Spazju Kreattiv jfittex li jilħaq. Din il-wirja toffri spazju għal taħdit liberu bejn skejjel taż-żfin, żeffiena, kittieba, kif ukoll artisti tal-fotografija. Iżda, erbgħa u erbgħin kwadru u xi kitbiet poetiċi jistgħu tassew jilħqu dan?

Il-proġett SOAR huwa moviment lejn, u reazzjoni għal bżonn li jintlaħaq dak il-għan.

Storyworks: Il-Pass li jmiss – L-Iscritt u l-mixja tiegħu lejn is-Suq

Ċinema ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Valletta

Tajjeb wisq! Fl-aħħar irnexxielek tikteb skritt li konvint minnu. Imma issa? Issa x’passi għandek tieħu sabiex dan jinqara? U min huma dawk in-nies li għandhom jaqrawh? Kif ħa tolqot għajn il-produttur? Fejn se tmur u lejn min se ddur? Imnejn ser tibda? F’din it-taħdita, Mary Kate O Flanagan flimkien ma Jean Pierre Magro, se jfittxu li jwieġbu dawn it-tip ta’ mistoqsijiet li jheddu l-ħolma ta’ kull awtur li xogħlu jixtieq jarah adattat għal film.

Teatr-Ejn

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Bl-eżempju tmexxi, jgħidu. Hekk jagħmlu, filfatt, ix-xogħlijiet ta’ Andre’ Mangion u Stefan Magri għax il-kliem tagħhom tassew tbiddlu f'azzjoni. Teatr-Ejn huwa prova ta' dan, mhux darba iżda darbtejn.

€12 – €15

Teatr-Ejn

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Bl-eżempju tmexxi, jgħidu. Hekk jagħmlu, filfatt, ix-xogħlijiet ta’ Andre’ Mangion u Stefan Magri għax il-kliem tagħhom tassew tbiddlu f'azzjoni. Teatr-Ejn huwa prova ta' dan, mhux darba iżda darbtejn.

€12 – €15

Teatr-Ejn

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Bl-eżempju tmexxi, jgħidu. Hekk jagħmlu, filfatt, ix-xogħlijiet ta’ Andre’ Mangion u Stefan Magri għax il-kliem tagħhom tassew tbiddlu f'azzjoni. Teatr-Ejn huwa prova ta' dan, mhux darba iżda darbtejn.

€12 – €15

Teatr-Ejn

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Bl-eżempju tmexxi, jgħidu. Hekk jagħmlu, filfatt, ix-xogħlijiet ta’ Andre’ Mangion u Stefan Magri għax il-kliem tagħhom tassew tbiddlu f'azzjoni. Teatr-Ejn huwa prova ta' dan, mhux darba iżda darbtejn.

€12 – €15

Workshop tal-Kitba Kreattiva u tal-Istejjer

Studjows Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta

“Il-kitba hija l-pittura tal-vuċi” Voltaire Oġġetti – Memorja – Eżiljati Dati u Ħinijiet: 21,  28, 29 u 30 April 2017, 5.00PM – 7.00PM; 22, 23 April, 2.00PM – 5.00PM Post: Studjow B (Kavallier ta’ San Ġakbu) Prezz: B’xejn. Jekk jogħġbok ibbukkja fuq: http://www.rimaproject.org/contact Il-Proġett Rima qed jorganizzaw workshop, mifrux fuq żewġ weekends, li se jiffoka fuq il-ħolqien ta’...

Żigużajg 2017 – Il-Festival Internazzjonali tal-Arti għat-Tfal u għaż-Żgħażagħ

Lil hinn

ŻiguŻajg, il-festival internazzjonali mmirat għat-tfal u ż-żgħażagħ, issa fis-seba' sena tiegħu, huwa l-uniku festival f'Malta mmirat għat-tfal u ż-żgħażagħ bi programm multidixxiplinarju annwali li jilqa' fih xogħlijiet kemm minn artisti Maltin kif ukoll minn kumpaniji rinomati internazzjonalment.  il-1

€2

Is-Sinjura Klaws (Skejjel)

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Storja tal-Milied b’differenza, Santa Klaws qam ma jiflaħx u ma setax imur iqassam ir-rigali. Allura floku marret is-Sinjura Klaws...

€5

Is-Sinjura Klaws (Pubbliku Ġenerali)

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Storja tal-Milied b’differenza, Santa Klaws qam ma jiflaħx u ma setax imur iqassam ir-rigali. Allura floku marret is-Sinjura Klaws....

€8 – €15

Recurring

Storjakanta tal-Milied

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

STORJAKANTA jisponta mill-kunċett tas-serata mużiko-letterarja tradizzjonali, iżda jgħawwiġha, jdawwarha u jlewwinha b’tali mod illi kważi kważi lanqas tibqa’ tingħaraf.