Kanthy Peng​

Artisti f’Residenza, 2022

DWAR IL-PROĠETT

Floating Gardens

“Floating Gardens” huwa film “essay” (ċinema dokumentarju li jirrifletti lilu stess u li jħassar il-konfini bejn il-finzjoni u n-non-finzjoni) li ġie żviluppat mill-artista Ċiniża Kanthy Peng, u għandu l-għan li jissottolinja l-funzjoni kritika tal-ġonna f’Malta, b’mod partikolari l-Ġnien Ċiniż tas-Serenità f’Malta, fit-trawwim tal-iskambju, tal-komunikazzjoni u tal-modi ta’ ħajja interkulturali. Matul ir-residenza tagħha ta’ erba’ ġimgħat, Peng ser tagħti l-ħajja lil diversi ġonna f’Malta billi tuża għadd ta’ forom kreattivi, fosthom ir-riċerka fl-arkivji, il-prestazzjoni kollaborattiva mal-komunità lokali, u l-improvizzazzjoni, u billi tagħmel użu mill-ħafna snin ta’ esperjenza tagħha fil-ħolqien ta’ proġetti parteċipattivi. L-aktar reċenti, l-arti bbażata fuq l-immaġni ta’ Peng esplorat l-istorja kolonjali tal-botanija u l-ġardinaġġ Ewropej moderni. Il-ġonna Maltin, bħall-Argotti Botanic Gardens & Resource Centre, li huma faċilità ta’ riċerka universitarja pubblika, il-Ġonna ta’ Palazzo Parisio, li huwa post mikri għal impriżi tan-negozju, u l-Ġnien Ċiniż tas-Serenità, li huwa proġett ta’ skambju interkulturali, iservu bħala spazji tassew multifunzjonali għall-ħajja pubblika attwali. Iżda hija wkoll l-istorja diversa tagħhom fid-disinn u fl-iskop li tinteressa lil Peng. Fil-Ġnien Ċiniż tas-Serenità, Peng ser tkun qed tmexxi u tiddokumenta żewġ sessjonijiet ta’ ħidma, fosthom tours performattivi tal-ġnien, intervisti mar-residenti lokali, u konversazzjonijiet ma’ akkademiċi mill-Università ta’ Malta, u sussegwentement tippubbliċizzaha fil-filmati fil-produzzjoni waqt taħdita għall-artisti fi tmiem ir-residenza tagħha. ​

Din ir-residenza hija kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster u ċ-China Cultural Centre.

Il-programm ta’ Residenza Artistika ta’ Spazju Kreattiv qed jiġi organizzat f’kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster u mal-Ministeru għal Għawdex

This image has an empty alt attribute; its file name is download-5.png