Sean Fisher

  • Għidilna ftit dwarek.

Jien Sean Fisher, artist mill-Iskozja u New Zealand ibbażat fin-Netherlands.

  • Għidilna ftit dwar il-prattika tal-arti tiegħek u dwar dak li jispirak.

Il-prattika tiegħi tħallat l-inġinerija mekkanika u l-patafiżika. Jiena affaxxinat bil-metamorfożi u t-trasformazzjoni, inħares b’mod kritiku lejn l-użu tagħna tar-riżorsi limitati tal-pjaneta u nfittex li nirrifletti n-natura dinamika tad-dinja permezz ta’ diversi mezzi u fl-istess ħin nenfasizza u nirrispondi għar-relazzjoni assurda li għandna lejn il-kulturi ta’ inġinerija periferiċi u l-interrelazzjonijiet bejn l-ekoloġija, l-ekonomija, il-komunitajiet u ż-żmien. Meta nkun qed naħdem nilbes nuċċali patafiżiku. Il-patafiżika, ix-xjenza ta’ soluzzjonijiet immaġinarji, tagħtini l-opportunità inħares lejn l-ewwel imħabba tiegħi – l-inġinerija mekkanija – b’mod mhux tradizzjonali, billi nesperimenta b’materjali u tekniki ġodda. Permezz tal-enfasi fuq l-assurd, nipprova nagħti sens lid-dinja fejn ngħixu billi nistudja, nirriċerka u nippratika l-inġinerija patafiżika. Nibda b’oġġett ta’ interess għall-inġinerija mbagħad inżarma l-parti, inpinġiha mill-ġdid, inħallatha mill-ġdid, nibdlilha l-iskop tagħha u nagħtiha kuntest ġdid. Imbagħad indaħħal lili nnifsi fl-assemblaġġ tar-riċerka u b’hekk, jiena, bħala komponent uniku, ta’ sikwit insir parti mill-magna akbar u fl-istess ħin nibda djalogu intimu bejn min ikun qed jara l-proġett u s-suġġett. Ir-riżultat li joħroġ jittraversa l-umur, id-dinja naturali, in-nostalġija u l-inġinerija għax dak li kien jinbidel għal dejjem, jisfratta u saħansitra jitkisser. Hu wkoll wieħed li jista’ jitkompla, jitranġa u jiġi restawrat. Ix-xogħol jirriżulta f’narrattiva drammatika li tiġi kkomunikata lil min ikun qed jara l-proġett permezz ta’ diversi mezzi bħall-film, l-arti u d-disinn.

  • X’tixtieq tikseb mir-residenza tiegħek f’Malta?

“Ħbiberiji fl-Inġinerija” huwa proġett tal-arti li għandu l-għan li jgħaqqad żewġ individwi li jaqsmu interess simili fl-inġinerija mekkanika iżda jgħixu fuq naħat opposti tal-Ewropa. Il-proġett se jgħaqqad individwu wieħed mill-Iskozja (jien stess) bbażat fin-Netherlands, ma’ Carmelo Ritchie, mekkanik tal-karozzi Malti. Aħna ltqajna b’kumbinazzjoni fir-rebbiegħa tal-2022. Jien u Charlie tkellimna dwar affarijiet ordinarji bħal skrejjen, skorfini u viti iżda wkoll dwar affarijiet aktar serji bħall-familja, il-wirt, il-komunità, l-importanza tal-konverżazzjonijiet u ovvjament, il-ħolqien tal-oġġetti. L-idea ta’ dan il-proġett hu li żewġ persuni jinvolvu ruħhom f’sensiela ta’ attivitajiet u konverżazzjonijiet dwar l-inġinerija mekkanika li, fl-aħħar mill-aħħar, iwasslu għall-ħolqien ta’ proġett tal-arti. Dan il-proġett jista’ jieħu għamliet differenti, fosthom il-ħolqien ta’ tagħmir mekkaniku ġdid, l-organizzazzjoni ta’ sessjonijiet ta’ ħidma mal-komunità usa’, jew il-produzzjoni ta’ film dokumentarju qasir li jesplora r-rwoli tal-kulturi ta’ inġinerija periferiċi f’Malta. Nixtieq li x-xogħol jiġi kkurat u muri f’esibizzjoni fl-aħħar tar-residenza li tkun tinkludi ritratti, videos, u deskrizzjonijiet tal-proġett.