Skeċċ Il-Festival Nazzjonali tad-Drammi Qosra


Skeċċ huwa festival ta’ drammi qosra bl-għan li  jesponi vuċijiet u prattiċi teatrali innovattivi. Il-festival huwa skedat li jittella’ bejn il-Ġimgħa 6 u s-Sibt 7 ta’ Ġunju 2025. It-tħejjijiet għall-produzzjonijiet jibdew fi Spazju Kreattiv nhar it-Tnejn 2 ta’ Ġunju 2025. Matul il-festival se jittellgħu numru ta’ produzzjonijiet fi mkejjen differenti bħat-teatru u l-istudios ġewwa Spazju Kreattiv, u anka fi mkejjen miftuħa. 

Linji Gwida ta’ Sottomissjoni

Eliġibiltà 

 • Miftuħa għall-kittieba ta’ kull esperjenza. 
 • Miftuħa għall-gruppi ta’ kull esperjenza. 
 • Is-sottomissjonijiet għandhom ikunu xogħlijiet oriġinal li qatt ma ġew mtella’ qabel. 

Ħin tal-produzzjoni

 • Kull dramm irrid ikun bejn 10 sa 20 minuta 
 • Kull skript għandu jkun madwar 10 sa 15-il paġna twil. 

Lingwa 

 • L-iskripts jistgħu jkunu bil-Malti jew bl-Ingliż 

Temi 

 • M’hemmx temi partikolari li qegħdin nfittxu, però nikkoraġġixxu xogħol li jittratta dwar kwistjonijiet attwali, diversità kulturali u rrakontar innovativ. 

Xi jkun hemm bżonn

 • Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu f’dokument PDF. 
 • Sinopsi qasira, ta’ mhux iktar minn 150 kelma mal-iskript. 

Numru ta’ sottomissjonijiet 

 • Kull applikant jista’ jissottometti sa massimu ta’ 3 skripts. 
 • Kull skript irrid jiġi sottomess f’applikazzjoni separata. 

Kif tissottometti 

 • Billi timla din il-formola online: Agħfas hawn
 • Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu biss permezz ta’ din il-ħolqa online. 
 • Mhux se nikkunsidraw għall-evalwazzjoni applikazzjonijiet b’dettalji neqsin 
 • Applikazzjonijiet li jintbagħtu wara d-data tal-għeluq, mhumiex se jiġu evalwati. 
 • Wara li tissottometti l-applikazzjoni se tirċievi konferma li rċevejna mingħandek. 

Termini u Kundizzjonijiet 

Linji Gwida għall-Produzzjoni 

 • Il-Kast m’għandux ikun kbir ħafna u għandu jirrifletti n-natura ta’ din l-inizjattiva. Inħeġġu lill-applikanti jżommu f’moħħom l-ispazji differenti ġewwa Spazju Kreattiv u l-qis ta’ dawn l-imkejjen, meta jkun qiegħed jinħema x-xogħol. 
 • Il-produzzjonijiet iridu jkunu maħduma b’mod li jaddattaw irwieħhom għall-ispazji differenti li hemm ġewwa Spazju Kreattiv. 
 • It-tagħmir elettroniku għandu jkun wieħed sempliċi u minimu biex ix-xogħol jkun jista’ jadatta ruħu kemm jista’ jkun. 
 • Il-post fejn se tittella’ l-produzzjoni se jkun deċiż mit-tim tal-Festival. 
 • Il-kittieba għandhom jattendu l-provi matul il-perjodu ta’ qabel il-Festival. 
 • Il-parteċipanti tal-Festival jaf ikunu mistiedna jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ promozzjoni differenti. 
 • Spazju Kreattiv ma jistax jikkommetti li jipprovdi spazji għall-provi fix-xhur u ġimgħat ta’ qabel il-festival. L-ispazji se jkunu disponibbli għall-produzzjonijiet mit-Tnejn 2 ta’ Ġunju 2025 ’il quddiem.  

Ix-Xows

 • Kull produzzjoni ser tittella’ 3 darbiet kuljum, matul il-Festival (il-Ġimgħa 6 ta’ Ġunju u s-Sibt 7 ta’ Ġunju 2025) Il-ħinijiet ta’ kull rapreżentazzjoni jiġu miftehma u kkomunikati mal-parteċipanti iktar ’il quddiem. Però, il-ħinijiet tal-Festival se jkunu bejn 7pm u 10pm. 
 • Spazju Kreattiv se jipprovdi t-tagħmir tekniku. It-Technical riders jiġu diskussi ma’ kull produzzjoni individwalment. It-technical riders għandhom ikunu sempliċi kemm jista’ jkun. 
 • Kull produzzjoni hija responsabbli mill-props, kostumi, xenarju, makeup u elementi oħra li jsawru l-produzzjoni. Hawnhekk ukoll, il-parteċipanti għandhom iżommu f’moħħhom l-ispirtu minimalist li l-Festival qiegħed jaħdem bih. 

Drittijiet artistiċi 

 • Meta applikant jissottometti l-iskript għall-dan il-festival, il-kittieb qiegħed jagħti l-liċenzja lil Spazju Kreattiv biex jipproduċi d-dramm bħala parti mill-Festival
 • Il-kittieba jżomm id-drittijiet kollha li huma marbuta max-xogħol tagħhom. 
 • Kull produzzjoni jrid ikollha persuna legalment responsabli li magħha, Spazju Kreattiv jiffirma kuntratt.

Sapport finanzjarju

 • Kull proġett li jintagħżel, se jingħata kontribuzzjoni ta’ €1,000 (incl. VAT) mingħand Spazju Kreattiv li titħallas meta tkun ippreżentata invoice fiskali. 
 • Din is-somma se tingħata lil persuna li jkun iffirma l-kuntratt ma’ Spazju Kreattiv. Huwa fl-obbligu tal-firmatarju li jqassam il-flus u jimmaniġġja l-budget. 
 • Il-firmatarju jrid ikollu VAT number validu. 
 • Il-kontribuzzjoni għandha tintuża għall-merti tal-produzzjoni u biex tkopri spejjeż artistiċi marbuta mal-produzzjoni. Spazju Kreattiv jista’ jitlob kopja tal-irċevuti biex ikun ċert li l-fondi ntefqu kif suppost. 
 • Il-parteċipanti tal-Festiva jistgħu jħarsu lejn sorsi oħra ta’ fondi apparti dawk li jagħti Spazju Kreattiv. 

Għeluq tas-Sejħa

 • Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu sa nhar it-Tnejn 30 ta’ Settembru f’nofsinhar. (12pm) 
 • L-applikanti jirċievu notifika dwar ir-riżultat permezz ta’ email. 
 • Nistgħu nagħtu feedback fuq l-applikazzjoni jekk l-applikant jitlobu. 
 • L-applikanti li jintagħżlu se jkunu mitluba jikkonfermaw il-parteċipazzjoni tagħhom sa ġimgħa wara li jiġu mħabbra

Skeda 

 • L-iskripts li ntagħżlu jiġu mħabbra – Diċembru 2024 
 • L-applikanti magħżula jissottomettu dettalji dwar it-tims tal-produzzjoni – Jannar 2025 
 • Allokazzjoni tal-ispazji għal kull produzzjoni – Jannar 2025 
 • Dettalji dwar technical riders – Tmiem ta’ Marzu 2025 
 • Provi u Preparamenti – April – Mejju 2025
 • Il-Ġimgħa tal-Produzzjoni – It-Tnejn 2 ta’ Ġunju – l-Ħamis 5 ta’ Ġunju 2025 
 • Dati tal-Festival – Ġimgħa 6 ta’ Ġunju u s-Sibt 7 ta’ Ġunju. 
 • Għeluq tal-Festival – Il-Ħadd 8 ta’ Ġunju 
 • Żarmar – It-Tnejn 9 ta’ Ġunju.