Taħdita Teatru: spazju maħluq għal diskussjonijiet dwar it-teatru li jiffjorixxu bejn il-kreattivi u l-pubbliku. 

Teatru Malta u Spazju Kreattiv jingħaqdu għal staġun ieħor ta’ Taħdita Teatru, li għandu l-għan li jisma’, jarkivja, jiddokumenta, u jiddibatti t-teatru kontemporanju f’Malta.

Żviluppata madwar u ffukata kemm fuq il-programmi teatrali ta’ Teatru Malta kif ukoll Spazju Kreattiv, is-sensiela toħloq spazju għall-diskussjoni komunitarja bejn il-kreattivi u l-pubbliku, li jippermetti spazju sigur għal kummentarji u diskussjonijiet. 

Kull avveniment li jifforma parti minn din is-serje għandu l-għan li jsawwar l-esperjenza kemm tat-telespettatur kif ukoll tal-produttur f’korp ta’ dokumentazzjoni kulturalment sostenibbli, li jiffoka fuq l-esplorazzjoni u l-analiżi kritika.


Is-Siġra tat-Tin

Il-Ġimgħa 1 ta’ Ottubru 2021

Moderatur: Dr. Isabelle Gatt

Kelliema: Toni Attard, Ilona baldacchino u Angela Bettoni

Taralalla

Il-Ħamis 4 ta’ Novembru 2021

Moderatur: Daniel Azzopardi

Kelliema: Lee-N Abela & Lara Calleja

Qarcilla

Is-Sibt 26 ta’ Frar 2022

Moderatur: Dr Olvin Vella

Kelliema: Trevor Zahra & Alex Vella Gregory

Vari

Il-Ġimgħa 8 ta’ April 2022

Moderatur: Leanne Ellul

Kelliema: Trevor Zahra, Joseph Galea u Carlos Farrugia

Ġiraffa Ħarbet minn Kastilja

Il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju 2022, 8pm

Moderatur: Antonella Axisa 

Kelliema: Daniel Azzopardi u Aleks Farrugia