Taħdita Teatru: spazju maħluq għal diskussjonijiet dwar it-teatru li jiffjorixxu bejn il-kreattivi u l-pubbliku. 

Teatru Malta u Spazju Kreattiv jingħaqdu għal staġun ieħor ta’ Taħdita Teatru, li għandu l-għan li jisma’, jarkivja, jiddokumenta, u jiddibatti t-teatru kontemporanju f’Malta.

Żviluppata madwar u ffukata kemm fuq il-programmi teatrali ta’ Teatru Malta kif ukoll Spazju Kreattiv, is-sensiela toħloq spazju għall-diskussjoni komunitarja bejn il-kreattivi u l-pubbliku, li jippermetti spazju sigur għal kummentarji u diskussjonijiet. 

Kull avveniment li jifforma parti minn din is-serje għandu l-għan li jsawwar l-esperjenza kemm tat-telespettatur kif ukoll tal-produttur f’korp ta’ dokumentazzjoni kulturalment sostenibbli, li jiffoka fuq l-esplorazzjoni u l-analiżi kritika.


 

 

 

Il-Klassi tas-Surmast

Data: L-Erbgħa 28 ta’ Awwissu 2019
Post: Robert Sammut Hall
Produzzjoni: Teatru Malta

Moderatur: Elaine Falzon
Kelliema: Stella Pulo, Stjanu Debono, Klassi tas-Surmast workshops participants
 

 

 

Rinoċeronti

Data: Il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru 2019

Post: Planetarium Hall, ESPLORA
Produzzjoni: Teatru Malta

Moderatur: Tyrone Grima
Kelliema: Michael Fenech, Marco Galea, Clare Azzopardi, Albert Gatt
 

 

 

Il-Klus ta’ Clews

Data: Il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru 2019

Post: Studio B, Spazju Kreattiv
Produzzjoni: Spazju Kreattiv

Moderatur: Elaine Falzon
 

 

 

Min Hi?

Data: Il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru 2019

Post: Rialto, Bormla
Produzzjoni: Teatru Malta

Moderatur: Sean Buhagiar
Kelliema: Austin Camilleri, Immanuel Mifsud, Dr Cher Engerer, Ruben Zahra, Trevor Zahra
 

 

 

Larinġa Mekkanika

Data: Il-Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019

Post: Valletta Campus Theatre
Produzzjoni: ŻiguŻajg u Teatru Malta

Moderatur: Daniel Azzopardi
Kelliema: Wayne Flask, Sean Buhagiar
 

 

 

Ħax-Xjuħ: Il-Pantomima 60+

Data: Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru 2019
Post: Teatru Metanoia
Production: Teatru Malta

Moderatur: Sean Buhagiar
Kelliema: Anna Formosa, Alison White, Josette Ciappara, Tony Cassar Darien, Paul Abela
 

 

 

Wara l-Ħajt

Data: Is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020

Post: Spazju Kreattiv Theatre
Produzzjoni: Vermiglio Theatre (Spazju Kreattiv programme)

Moderatur: Carlos Farrugia
Kelliema: Michelle Zerafa, Alan Fenech, Vincent Vella
 

 

 

Xeni

Data: Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020

Post: Spazju Kreattiv Theatre
Produzzjoni: Teatru Malta u Spazju Kreattiv

Moderatur: Daniel Azzopardi
Kelliema: Romualdo Moretti, Sean Buhagiar, Pierre Portelli, Matthew Pandolfino, Dr Marco Galea
 

 

 

L-Interrogazzjoni

Data: Il-Ġimgħa 14 ta’ Frar 2020

post: Għargħur
Produzzjoni: Teatru Malta

Moderatur: Lee-n Abela
Kelliema: Alfred Buttigieg, Michael Fenech, Dr Nicolas Briffa