Tanja Hamester

Fotografu: Francesco Conti. Artisti f’Residenza, 2023

Workshop: The Empowerment Archive – Valletta Edition

 

SEJĦA GĦALL-PARTEĊIPANTI
Dati u ħin:
It-Tlieta 14 ta’ Marzu 2023, 6pm
L-Erbgħa 15 ta’ Marzu 2023, 10.30am 
Tul: 1hr 30min
Post: Valletta Design Cluster – Makerspace

Tanja Hamester, artista u riċerkatriċi mill-Ġermanja, se tippreżenta taħdita dwar ċerti fatti storiċi li wasslu għal mekkaniżmi ta’ diskriminazzjoni speċifiċi għall-ġeneru li għadhom jeżistu sal-lum. It-taħdita ta’ Tanja tiffoka fuq il-Medju Evu tard (it-tmiem tal-fewdaliżmu), il-perjodu tar-Riforma, il-kaċċa għas-sħaħar, il-Gwerra tat-Tletin Sena, sal-perjodu kolonjali bikri, meta x-xogħol ibbażat fuq il-komunità sar xogħol imħallas.

Wara t-taħdita, se jsir workshop komunitarju b’mumenti ta’ rakkont għall-istejjer u ħidma konġunta li ser isir fil-VDC Makerspace, il-komunità se tkun mistiedna taqsam l-ħsibijiet tagħha dwar ix-xenarji u l-perspettivi li qed jinbidlu mal-artista u/jew biex tisma’ l-esperjenza li qed tiġi maqsuma. Ibbażata fuq l-idea ta’ xogħol ta’ kura u riproduzzjoni kollettiva, it-tieni parti tal-workshop se twassal għall-ħolqien ta’ arkivju skulturali ta’ stampi tal-ponn li jirrapreżentaw sitwazzjonijiet ta’ empowerment personali. Ir-riżultati se jiġu ppreżentati fil-forma ta’ ktejjeb: The Empowerment Archive – Valletta Edition.

 

DWAR IL-PROĠETT

Nipproponi strateġija li toħloq arkeoloġija personali tal-postijiet li niltaqa’ magħhom. Inwettaq investigazzjoni tal-ispazju pubbliku, billi niskjera sett ta’ tattiċi ddisinjati biex jevitaw li jaqgħu fir-rappreżentazzjoni stereotipika ta’ post. Jien nopponi strateġija minn isfel għal fuq ibbażata fuq laqgħat, traġetorji u stejjer. Imwielda fil-proċess ta’ skoperta ta’ territorju, il-Gesture Objects (GO) li jikkostitwixxu f’arkivju tal-mogħdija implikata tal-ġisem tal-artist minnu.

Jien noħloq u niġbor oġġetti speċifiċi għal sit li jirreferu għat-territorju ta’ residenza (Gesture Objects). Il-GO huma strateġija artistika biex tesplora post fiżikament u psikoloġikament. Huma jirriproduċu kundizzjonijiet soċjali, sitwazzjonijiet speċifiċi, iżda wkoll kostruzzjonijiet astratti. Bil-ġesti-performattiv il-GO jirrekordja dawn il-prestazzjonijiet b’mikrofoni ta’ kuntatt. B’dan il-mod noħloq arkivju ta’ marki ta’ prestazzjoni sonoriċi diġitali. Nipproponi kollaborazzjoni transdixxiplinarja ma’ inġinier tal-ħoss lokali jew mużiċist u jkollok prestazzjoni live flimkien.
Se norganizza ritwali kollettiv bħal workshop, re-enactment ta’ prattika soċjali mill-passat. Il-workshop jirriżulta f’ktejjeb żgħir li se jorbot ma’ The Empowerment Archive – proġett parteċipattiv li bdejt fin-Nofsinhar tal-Italja.

Q&A Mal-Artist

1) Għidilna ftit dwarek.
Tanja Hamester hija artista femminista kontemporanja u riċerkatriċi. Il-metodi ta’ ħidma tagħha huma bbażati fuq ir-riċerka u jużaw possibbiltajiet ta’ approċċ anakronistiku għall-istorja. Hija lestiet l-istudji tagħha fil-Fine Arts fl-Academy of Fine Arts ġewwa Munich bl-ewwel State Examination u bi Grad ta’ Maġisteru fl-Arti u fil-Medjazzjoni. Hija għandha wkoll Grad ta’ Maġisteru fl-Istudji Medjevali u fl-Istorja tal-Knisja mil-Ludwig Maximilian University ġewwa Munich, b’fokus fuq il-letteratura u l-ikonografija ta’ nofs il-Medju Evu. Dawn l-aħħar snin, hija ġiet inkarigta sabiex tgħallem fl-oqsma tal-istorja tal-arti u tal-istudji tal-ġeneru fit-Technical University u fl-Academy of Fine Arts ġewwa Munich. Hija rċeviet diversi boroż ta’ studju kif ukoll finanzjament tal-proġetti u ħadet sehem f’wirjiet waħedhom u fi grupp ġewwa l-Italja, il-Ġreċja, ir-Renju Unit, l-Awstrija u l-Ġermanja.


2) Għidilna ftit dwar il-prattika tal-arti tiegħek u dwar dak li jinspirak.
Ix-xogħol artistiku tiegħi jiffoka fuq l-arti ta’ installazzjoni, ta’ vidjo u performattiva li timxi fuq l-istrateġiji mill-kartografija u mill-arkivjar. Il-materjal u l-mezzi jiżviluppaw minn riċerka filosofika u politika intensiva qabel u matul il-proġetti tiegħi. Il-kwistjonijiet speċifiċi għas-sit għandhom rwol ewlieni għalija, għalhekk sikwit naħdem mal-ispazji pubbliċi u mal-ambjenti li jinsabu madwari. Għalija, il-prattika artistika tiegħi tinftiehem f’termini ta’ kostellazzjonijiet fuq xulxin u li jaġixxu b’mod transdixxiplinari. L-iskoperta, id-dikostruzzjoni u r-rikostruzzjoni tal-istrutturi ta’ poter kif ukoll il-proċess ta’ tneħħija mill-memorja ta’ xi ħaġa li tkun tgħallimt huma importanti għax-xogħol tiegħi. Fil-prattika performattiva tiegħi, nittratta d-dritt ta’ rappreżentazzjoni ta’ ġismi bħala artista. Bħala membru ta’ diversi inizjattivi tal-artisti internazzjonali bħal RoomToBloom (pjattaforma femminista għal narrattivi ekoloġiċi u postkolonjali dwar l-Ewropa) u LeBlocccate (wirja kollettiva, programm ta’ riċerka, għaqda sportiva), jiena għandi interess partikolari fuq il-proċessi ta’ ħidma u ta’ ħsibijiet kollettivi.


3) X’tixtieq tikseb mir-residenza tiegħek f’Malta?
Rigward ir-residenza qed nipproponi strateġija li toħloq arkeoloġija personali tal-postijiet li niltaqa’ magħhom. Qed inwettaq investigazzjoni tal-ispazju pubbliku, billi nuża għadd ta’ tattiki mfassla biex nevita li naqa’ fir-rappreżentazzjoni sterjotipika ta’ post. Bl-użu ta’ strateġija minn isfel għal fuq ibbażata fuq il-laqgħat, il-perkorsi u l-istejjer, jien nopponi l-approċċi li jiddegradawil-post għall-“postijiet komuni” tiegħu permezz ta’ referenzi għall-monumenti, għall-binjiet, għall-figuri u għall-avvenimenti tal-passat. Imwielda fil-proċess ta’ skoperta ta’ territorju, il-Gesture Objects jikkostitwixxu arkivju tal-passaġġ implikat tal-ġisem tal-artist minn ġo fih.
Matul fażi ta’ riċerka u ta’ esplorazzjoni, noħloq u niġbor oġġetti speċifiċi għas-sit li jirreferu għat-territorju tar-residenza (il-Gesture Objects tal-Belt Valletta). – Il- Gesture Objects huma strateġija artistika għall-esplorazzjoni fiżika u psikoloġika ta’ post. Huma jirriproduċu l-kundizzjonijiet soċjali, sitwazzjonijiet speċifiċi, iżda wkoll kostruzzjonijiet astratti. Bl-ispettakli tal-ġest, jien nagħti ħajja lill-Gesture Objects u nirreġistra dawn l-ispettakli bil-mikrofoni. B’dan il-mod, noħloq arkivju ta’ impronti tal-prestazzjoni tal-ħoss diġitali. Aħna qed nippjanaw kollaborazzjoni transdixxiplinari ma’ inġiniera tal-ħoss lokali biex noħolqu spettaklu u prestazzjoni ta’ ġest u ta’ ħoss flimkien.


Il-materjal verġni tal-Gesture Objects huwa pejst magħmul mill-melħ u li jiġi ppreparat f’ritwal kollettiv simili għal workshop ma’ żewġ gruppi ta’ persuni lokali. Il-Workshop huwa rappreżentazzjoni mill-ġdid ta’ prattika soċjali li ġejja mill-passat. Il-workshop jirriżulta f’rivista żgħira magħmula mis-segwaċi li se tintrabat mal-“Empowerment Archive” – proġett parteċipattiv li bdejt fin-Nofsinhar tal-Italja u li issa qed jiġi trasferit kullimkien.

Il-programm ta’ Residenza Artistika ta’ Spazju Kreattiv qed jiġi organizzat f’kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster u mal-Ministeru għal Għawdex