European Digital Treasures – Wirja ta’ films qosra dwar il-maniġment ta’ arkivji ċentinarji fis-seklu 21

Atrium / Atrium Approach / Upper Atrium

Matul l-aħħar deċennji, l-istituzzjonijiet arkivjali investew f'riżorsi importanti biex joffru aċċess għal oġġetti diġitalizzati. Dawn it-"teżori diġitali" huma għalhekk inklużi bħala sorsi primarji għal pjattaformi b'aċċess b'xejn, iżda m'għandhomx proċess ta' trasformazzjoni u lanqas jiġġeneraw ritorn ekonomiku. Il-kollezzjonijiet diġitali għandhom potenzjal enormi biex ibiddlu l-mod kif tintuża l-informazzjoni, u biex jiżviluppaw modi ġodda ta’ preservazzjoni, kollezzjoni, organizzazzjoni, propagazzjoni u aċċess għall-għarfien.